Cách thiết lập tên máy chủ động miễn phí với chứng chỉ SSL bằng tên miền Google

Bạn có bao giờ truy cập máy tính ở nhà của bạn từ xa? Ví dụ: SSH vào máy tính ở nhà của bạn Truy cập máy chủ web bạn chạy ở nhà Truy cập máy chủ Jenkins CI bạn chạy ở nhà Truy cập giao diện người dùng web của...