Windows

0

Tạo USB cài đặt Ubuntu trên máy tính Windows

Chào các bạn, mình vừa cài đặt lại máy tính laptop cũ của mình hệ điều hành Ubuntu. Và mình đã sử dụng một chiếc USB để cài đặt chứ không cần dùng đĩa CD như thông thường. Mình cũng từng làm và cài đặt hệ điều hành Windows của...

0

Cách tạo tài liệu PDF trong Microsoft Office

Bạn có cần phân phối các tệp Microsoft Office của mình dưới dạng tài liệu PDF thường xuyên không? Tùy thuộc vào phiên bản Office nào bạn có, có nhiều cách khác nhau để lưu tài liệu của bạn dưới dạng PDF. Ví dụ, đối với Office 2007, bạn có...