Tất cả bài viết trên devsfun

0

Git Cherry Pick

git cherry-pick là một lệnh mạnh mẽ cho phép Git tùy ý cam kết được chọn bằng cách tham chiếu và gắn vào ĐẦU làm việc hiện tại. Chọn anh đào là hành động chọn một cam kết từ một chi nhánh và áp dụng nó cho người khác. git cherry-pickcó thể...

0

Trình soạn thảo nào cho HTML ?

Viết HTML bằng Notepad, Notepad++ hoặc TextEdit Các trang web có thể được tạo và sửa đổi bằng cách sử dụng các trình soạn thảo HTML chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để học HTML, chúng tôi khuyên dùng một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad (PC) hoặc TextEdit...

0

PDO trong PHP

1. Giới thiệu PDO là gì? PDO là API cung cấp cho chúng ta để kết nối cũng như thao tác với CSDL, chuyển dữ liệu thành các đối tượng để chúng ta dễ thao tác. Hiện tai PDO hỗ trợ khoảng 12 loại hệ quản trị CSDL khác nhau,...

0

Hệ thống đăng nhập PHP với kết nối PDO

Hệ thống đăng nhập website đơn giản bằng PHP, chỉ hoạt động với cơ sở dữ liệu MySQL. Hôm nay, chúng tôi đang cung cấp cho bạn quy trình đăng ký và đăng nhập dễ dàng bằng kết nối PDO và cơ chế mã hóa mật khẩu tốt hơn, có lợi...