‘du’ – Xem dung lượng thư mục, file trong Linux

Sử dụng lệnh du để xem dung lượng file hoặc thư mục, cụ thể như sau: Để xem dung lượng thư mục tuandd trong var: Để xem tổng dung lượng thư mục var, Để xem dung lượng file và folder cụ thể, có kèm theo đơn vị tính Cách đơn giản hơn...