Tutorials

0

PHP – array_map và vòng lặp foreach

Vòng lặp là một trong những khái niệm cơ bản nhất được học bởi một nhà phát triển PHP mới bắt đầu. Việc thực hiện một vòng lặp là rất dễ dàng và mọi nhà phát triển được sử dụng để viết một vòng lặp. Tuy nhiên, một vài nhà phát triển...

0

Strict Mode trong Javascript là gì ?

Có thể các bạn đã bắt gặp dòng lệnh “use strict”; khi làm việc với JavaScript rồi chứ nhỉ? Đó là nội dung thường xuyên xuất hiện trong hầu hết các thư viện Javascript hiện đại. Vậy “use strict”; là gì, nó có ảnh hưởng gì đến code của bạn,...

0

PDO trong PHP

1. Giới thiệu PDO là gì? PDO là API cung cấp cho chúng ta để kết nối cũng như thao tác với CSDL, chuyển dữ liệu thành các đối tượng để chúng ta dễ thao tác. Hiện tai PDO hỗ trợ khoảng 12 loại hệ quản trị CSDL khác nhau,...

0

Hệ thống đăng nhập PHP với kết nối PDO

Hệ thống đăng nhập website đơn giản bằng PHP, chỉ hoạt động với cơ sở dữ liệu MySQL. Hôm nay, chúng tôi đang cung cấp cho bạn quy trình đăng ký và đăng nhập dễ dàng bằng kết nối PDO và cơ chế mã hóa mật khẩu tốt hơn, có lợi...