Strict Mode trong Javascript là gì ?

Có thể các bạn đã bắt gặp dòng lệnh “use strict”; khi làm việc với JavaScript rồi chứ nhỉ? Đó là nội dung thường xuyên xuất hiện trong hầu hết các thư viện Javascript hiện đại. Vậy “use strict”; là gì, nó có ảnh hưởng gì đến code của bạn,...