Html

0

Trình soạn thảo nào cho HTML ?

Viết HTML bằng Notepad, Notepad++ hoặc TextEdit Các trang web có thể được tạo và sửa đổi bằng cách sử dụng các trình soạn thảo HTML chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để học HTML, chúng tôi khuyên dùng một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad (PC) hoặc TextEdit...

0

Các thẻ HTML cơ bản (HTML Tag)

Các thẻ hiển thị đầu đề (heading) trong HTML Bất kỳ tài liệu nào cũng đều bắt đầu với một đầu đề. Bạn có thể sử dụng các kích cỡ khác nhau cho đầu đề của bạn. HTML cũng có 6 cỡ khác nhau cho đầu đề, sử dụng các...

0

HTML Là gì ?

HTML là chữ viết tắt của Hypertext Markup Language. Nó giúp người dùng tạo và cấu trúc các thành phần trong trang web hoặc ứng dụng, phân chia các đoạn văn, heading, links, blockquotes, vv… HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, đồng nghĩa với việc nó không thể...