Lập trình căn bản

0

PHP – array_map và vòng lặp foreach

Vòng lặp là một trong những khái niệm cơ bản nhất được học bởi một nhà phát triển PHP mới bắt đầu. Việc thực hiện một vòng lặp là rất dễ dàng và mọi nhà phát triển được sử dụng để viết một vòng lặp. Tuy nhiên, một vài nhà phát triển...

0

Strict Mode trong Javascript là gì ?

Có thể các bạn đã bắt gặp dòng lệnh “use strict”; khi làm việc với JavaScript rồi chứ nhỉ? Đó là nội dung thường xuyên xuất hiện trong hầu hết các thư viện Javascript hiện đại. Vậy “use strict”; là gì, nó có ảnh hưởng gì đến code của bạn,...

0

Php: switch – case

Có trong các PHP versions: PHP 4, PHP 5, PHP 7 Câu lệnh switch tương tự như một loạt các câu lệnh if trên cùng một biểu thức. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể muốn so sánh cùng một biến (hoặc biểu thức) với nhiều giá trị khác nhau và thực thi một...

0

Trình soạn thảo nào cho HTML ?

Viết HTML bằng Notepad, Notepad++ hoặc TextEdit Các trang web có thể được tạo và sửa đổi bằng cách sử dụng các trình soạn thảo HTML chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để học HTML, chúng tôi khuyên dùng một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad (PC) hoặc TextEdit...

0

PDO trong PHP

1. Giới thiệu PDO là gì? PDO là API cung cấp cho chúng ta để kết nối cũng như thao tác với CSDL, chuyển dữ liệu thành các đối tượng để chúng ta dễ thao tác. Hiện tai PDO hỗ trợ khoảng 12 loại hệ quản trị CSDL khác nhau,...

0

Hệ thống đăng nhập PHP với kết nối PDO

Hệ thống đăng nhập website đơn giản bằng PHP, chỉ hoạt động với cơ sở dữ liệu MySQL. Hôm nay, chúng tôi đang cung cấp cho bạn quy trình đăng ký và đăng nhập dễ dàng bằng kết nối PDO và cơ chế mã hóa mật khẩu tốt hơn, có lợi...

0

0. CSS là gì?

CSS là viết tắt của C ascading S tyle S heets CSS mô tả cách các phần tử HTML được hiển thị trên màn hình, giấy hoặc trong phương tiện khác CSS tiết kiệm rất nhiều công việc . Nó có thể kiểm soát bố cục của nhiều trang web cùng một lúc Các bảng định kiểu bên ngoài được lưu...

0

1. CSS – Cú pháp của CSS

Cú pháp của CSS Bộ quy tắc CSS bao gồm bộ chọn(selector) và khối khai báo: Bộ chọn trỏ đến phần tử HTML mà bạn muốn tạo kiểu. Khối khai báo (bên trong 2 dấu ngoặc nhọn) chứa một hoặc nhiều khai báo được phân tách bằng dấu chấm phẩy....